Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti

1983 yılında kurulan Telsiz Ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) 1962 yılında kurulup 1980 de kapatılan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinin devamıdır. TRAC Uluslararası Amatör Radyo Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden ulusal üye topluluğudur.

Tarihçesi

1962 yılında Dr. Bedi Ezgi ve liderliğindeki bir gurup radyo amatörlüğüne gönül vermiş kişi tarafından Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti adı altında İstanbul Şişhane semtindeki tarihi Frej apartmanında kurulmuştur.
Derneğin amacı, -o zaman- 3222 sayılı Kanunla yasak olan amatör telsizciliğin serbest bırakılması için çalışmalar yürütmek yanında kitap ve dergiler yayınlayarak, kurslar düzenleyerek radyo amatörlüğün tanıtmak ve ön eğitimini sağlamak olmuştur.
Cemiyetin ilk yayın organı olan Radyo Amatör Mecmuasının ilk sayısı Temmuz 1964’te yayınlanmıştır.
Ama geçen zaman içinde hem yalnız hem de diğer meslek kuruluşları ve kurumlar ile ortak yürütülen lobi faaliyetleri bir netice yaratamamış ve 3222 sayılı Kanunda radyo amatörlüğüne izin verecek değişiklik gerçekleşmemiştir.
1980 darbesi ile diğer bütün dernekler gibi TRAC’ın faaliyetlerine de askeri yönetim tarafından son verilerek kapatılmıştır.
1983 yılında yeniden çalışma izini alan Dernek, yeni düzenlenen Dernekler Kanununun gerektirdiği isim düzenine uyarak Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti adı altında tekrar kurulmuştur.
07.04.1983 tarihinde 2813 sayılı Telsiz Kanununun çıkarılmasından sonra ülkemizde radyo amatörlüğü bir ivme kazanıp daha da yaygınlanmıştır.
TRAC, 22 Haziran 1991 gün ve 20909 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmiştir.
TRAC, T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği, bazı üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve bazı Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ile sağlık daire başkanlıkları ile işbirliği protokolleri yapmıştır.