Türkiye'de Amatör Telsizcilik

Türkiye'de, 3222 sayılı Kanun sebebiyle uzun yıllar amatör telsizcilik yasaklanmış ve ancak 1983 yılında çıkan 2813 sayılı Kanunla tanınmıştır. Türkiye'de amatör telsizcilik 2813 sayılı kanuna dayanarak çıkarılan "Amatör Telsizcilik Yönetmeliği" ile düzenlenmektedir. Amatör telsizci olmak için açılan sınavlara girerek başarılı olmak gerekmektedir. Söz konusu sınav 4 bölümden oluşmaktadır. Konular sırasıyla; Teknik, İşletme, Mevzuat (Kanunlar ve Yönetmelikler) ve son olarak da Mors alfabesidir. Eskiden bu sınav Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılmaktaydı. 23/10/2008 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 43 üncü maddesi ile amatör telsizcilik düzenlemesi yeniden yapılmış ve amatör telsizcilik belgesinin Telsiz İşletme Müdürlüğü'nce verileceği hükme bağlanmıştır. Telsiz İşletme Müdürlüğü şu an Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır. Türkiye'de amatör telsizciler girdikleri sınavın sonucuna göre A , B veya C sınıfı lisans almaktadırlar.

A sınıfı amatör telsizciler amatörlere açık tüm bandları ( Yasal güç ile ) ,B sınıfı amatör telsizciler sadece 144 MHZ , 430 MHz ve 7 MHz ( QRP ) amatör bandları ( Yasal güç ile ) kullanabilirler.C sınıfı amatör telsizciler sadece 144 MHZ ve 430 MHz amatör bandları ( 5 Watt El Telsizi ile ) kullanabilirler.Bu sınavda başarılı olan amatör telsizcilere bir çağrı işareti verilir. Çağrı işaretlerinde sırasıyla Türkiye'nin işareti olan TA (TANGO-ALFA),TB (TANGO-BRAVO),TC (TANGO-CHARLIE),YM (YANKEE-MIKE) öneklerinden birisi ile amatör telsizcilerin bulundukları bölgeyi gösteren bir rakam (Örnegin Trakya için 1, Ankara için 2, Nevşehir için 5) ve son ek olarak 2 veya 3 adet alfabetik sıraya göre verilmiş harf grubu bulunmaktadır. (TA1A,TB1D,TB2BEY,TB2PIU,TA2ET,TB2EH,TA3CY,TA3DN,TA4BYB, TA5GFA, gibi).